Πολιτική Κρατήσεων
Εκτύπωση

Για να κρατηθεί μία βίλλα θα πρέπει ο φιλοξενούμενος μας να προκαταβάλλει στο λογαριασμό της ιδιοκτήτριας εταιρείας GMP ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. το 20% της συνολικής αξίας και το υπόλοιπο ποσόν με την άφιξή του στις βίλλες.

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού
IBAN: GR7302604720000190200462919
NAME: GMP DYNAMIC S.A.
BANK: EUROBANK CHANIA BRANCH

Η κράτηση στην υψηλή περίοδο (1/7-31/8) δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 7 ημερών.

Επιστροφή της προκαταβολής επιτρέπεται εις ολόκληρο για την ακύρωση της κράτησης δύο μήνες πριν την άφιξη και 50% της προκαταβολής ένα μήνα πριν την άφιξη. Ακύρωση της βίλλας λιγότερο από μήνα η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.


Δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες
visa